Navigace

Obsah

 

SPORTCENTRUM ŠANOV

pořádá 2. ročník MTB

 

ŠANOVSKÉHO

 

CYKLISTICKÉHO ZÁVODU

 

V SOBOTU 7. 7. 2012

Start a registrace: Sportcentrum Šanov

od 8.30 – 8.50 hod. rodiny s dětmi

                              od 9.30 – 10.45 hod. závodníci

 

Závodníci: startovné 250,- Kč (občerstvení, ceny a pro každého drobný dárek)

Přihlášky: 602 508 548,

e-mail:sportcentrumsanov@seznam.cz

Trasa:cca 38 km Sportcentrum Šanov – Nový Dvůr – Hrušovany nad Jevišovkou –  Emin zámeček – Sportcentrum Šanov

dva okruhy

 

Rodiny s dětmi: startovné 100,- Kč (v ceně ceny a občerstvení)

Trasa: cca 19 km Sportcentrum Šanov – Nový Dvůr – Hrušovany nad Jevišovkou –  Emin zámeček – Sportcentrum Šanov

                                                   jeden okruh

.

Od 14 hodin začíná společenské setkání u jídla a pití. Hudba zajištěna.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Ostatní informace na www.sanov.cz

Podmínkou připuštění ke startu a ponechání v závodě je horské kolo a cyklistická přilba připevněná na hlavě    

 ______________________________

V sobotu 6. srpna 2011 od 14.00 hodin

se koná

MÍČOVÝ VÍCEBOJ 

STARTOVNÉ 300,-Kč na dvojici
V ceně zahrnuto občerstvení (pizza a pití)
Přihlášky na tel. čísle: 602 508 548
 
********************************************************************************************************
 

V sobotu 13. srpna 2011 od 14.00 hodin

se koná

 

KARNEVAL

s klauny ÁŇOU a MÁŇOU

 

Pozvánka ke stažení zde.
 
**************************************************************************

ŠANOVSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD

   Propozice závodu a podmínky účasti

Termín: 20. 8. 2011

POŘADATEL: Sportcentrum Šanov, Komenského  358, 671 68 Šanov

PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: sportcentrumsanov@seznam.cz

STARTOVNÉ: závodníci: 250,- Kč, rodiny s dětmi 100,-Kč

                Startovné je určeno pro úhradu nákladů spojených s pořádáním závodu, startovních čísel, prezenčních darů, občerstvení v průběhu závodu a v cíli. Startovní čísla budou vydávána nejpozději 30 minut před startem spolu s prezentací závodníků a kontrolou kol.

TRAŤ ZÁVODU: závodníci: Sportcentrum  Šanov – Velký Karlov – Hrádek – Dyjákovice – Hevlín – Hrabětice

                            rodiny s dětmi: Sportcentrum  Šanov – Velký Karlov( počkání a fandění závodníkům) –  Dyjákovice -  Hevlín – Hrabětice – Sportcentrum Šanov

UPOZORNĚNÍ: Trasa vede částečně po veřejných komunikacích za plného provozu. Účastníci jsou povinni dbát pravidel  silničního provozu a pokynů POLICIE ČR. 

Předpis:  Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod. Je povoleno trekingové a horské kolo dle vlastního uvážení s dvěma na sobě nezávislými brzdami. Závodník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenou po celou dobu závodu. Závod končí kolen 14 hodiny. 

Závod jednotlivců: zúčastnit se může každý, kdo dosáhne v den závodu věku 15  let, cítí se zdráv a připraven závod absolvovat a potvrdí to v přihlášce. U závodníků 15 – 18 let podepíše přihlášku také zákonný zástupce. 

Vyhodnocení a ceny: Každý závodník obdrží jako dárek propagační tričko a láhev vína. První tři závodníci obdrží věcné ceny od sponzorů. Rodiče s dětmi: první tři obdrží diplom a věcné ceny.

Od 14 hodin začíná společenské setkání u jídla a pití. Hudba zajištěna.

Těšíme se na Vaši účast. 

 

SCHÖNAUER RADRENNEN

   Proposition des Rennens und die Bedinungen der Teilnahme 

Termin: 20.8.2011

Radrennenorganisator: Sportcentrum Šanov, Komenského 358, 67168  Šanov

Anmeldungsmöglichkeit: e-mail: sportcentrumsanov@seznam.cz

Startgeld: Wettkämpfer: 250 Kronen, Familien mit Kindern 100 Kronen

              Startgeld ist für die Bezahlung den Kosten bestimmt, die mit der Organisation verbunden sind -  wie  Startnummer, Geschenke, Erfrischung während des Rennens und im Ziel.  Die Startnummer werden spätestens 30 Minuten vor dem Beginn des Radrennens gegeben, gleichzeitig mit der Presentation des Wettkämpfers und  mit der Kontrolle des FahrRäders.

Die Strecke  des Rennens: Wettkämpfer: Sportcentrum  Šanov – Velký Karlov – Hrádek – Dyjákovice – Hevlín –   Hrabětice

                                                Familien mit Kindern: Sportcentrum  Šanov – Velký Karlov(hier kann man  warten und  die wettkämpfer anregen) –  Dyjákovice –   Hevlín – Hrabětice – Sportcentrum Šanov 

Hinweis: Die Strecke führt teilweise durch Strasse mit vollem Verkehr. Die Teilnehmer sind pflichtig auf die Verkehrsregel und die Weisung der Polizei  ČR achten. 

Vorschrift: Alle Angemeldeten Starten auf eigene Gefahr, einschliesslich der Beurteilung der Vorbereitung für das Rennen. Nach eigener Meinung ist möglich  Trakingbike oder Mountainbike mit zwei unabhängigen Bremssen zu haben. Der Wettkämpfer muss vollen Helm haben, den e für die ganze Zeit des Radrennens  anhaben soll. Das Radrennen endet gege 14 Uhr. 

Einzelrennen: An dem Radrennen kann jeder teilnehmen, der an dem Tag des Rennens 15 Jahre alt ist, füllt sich gesund zu sein und der, der vorbereitet ist das Rennen zu absolvieren und das auch in der Anmeldeformular zu bestätigen. Bei den Wettkämpfern, die 15-18 Jahre alt sind, muss die Anmeldung auch der Erziehungsberechtige unterschreiben.

Auswertung und Preise: Jeder Wettkämpfer bekommt als Geschenk Propagations- T-schirt und ein eine Flasche Sein. Die drei ersten Wettkämpfer erhalten Sachpreise von den Sponzorem. Die Eltern mit den Kindern: die drei ersten erhalten Diplom und Sachpreise. 

                        Ab 14 Uhr beginnt Gesellschaftstreffen am Essen und Trinken. Die Musik ist gesichert.

     Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

 

Článek k cyklistickému závodu ze Znojemského týdne ke stažení zde.