Navigace

Obsah

Obec Šanov leží na jihovýchodním okraji znojemského okresu. Patří mezi nejstarší obce Znojemska. Je uvedena již v listině knížete Břetislava údajně z roku 1046 jako majetek staroboleslavské kapituly.I když jde o falzum, vyhotovené až ve dvanáctém století, nelze o starobylosti Šanova pochybovat. Ves je uvedena též v listině, datované historky do let 1131 nebo 1141, jako majetek znojemského kostela. Koncem čtrnáctého století držel ves Henzlín z Gnastu, od roku 1524 patřil Šanov k hrušovanskému panství. V 16. století ves zpustla, ale někdy před rokem 1750 byla obnovena.

Při rakouských hranicích asi 3 km od železniční křižovatky Hrušovany Šanov leží zámeček Emin uprostřed listnatého lesa, od pradávných dob zvaného Hoja. Je to půvabný koutek jihomoravské přírody, jejíž krásu zvyšuje řeka Jevišovka. Tento zámeček je nerozlučně spojen s Maxem Dvořákem, který zde trávil čas u svého přítele dr. Karla Khuena. Khuen pro něj nechal vybudovat knihovnu, která obsahovala 30 000 svazků z oboru historie, filozofie, dějin umění, národního hospodářství.