Navigace

Obsah

Stránka

Informace k přijatým opatřením - COVID-19 k


Aktuální omezení a přesná znění nařízení:

COVID-19 stránky MZ ČR                            koronavir.mzcr.cz

Ministerstva zdravotnictví:                           www.mzcr.cz

Ministerstvo vnitra:                                     www.mvcr.cz

Krajské hygienické stanice:                          www.khsbrno.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje:             www.kr-jihomoravsky.cz

IDS JMK:                                                   https://www.idsjmk.cz/


15. 3. 2020 Zobrazit méně

Stránka