Obsah

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE

 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, příloha č.1, příloha č.2

- Fin 2 - 12 M k 31.12.2012

- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012

- Rozvaha k 31.12.2012

- Příloha k 31.12.2012

- Inventarizační zpráva

 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, příloha č.1, příloha č.2

 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, příloha č.1, příloha č.2

 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, dodatek č.1 část A, dodatek č.2 část B

 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření