Obsah

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

 

     číslo:

1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA
1/2019 o místním poplatku ze psů
1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce ŠANOV
2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vypžívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA

1/2012

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

1/2011

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Šanov
  1/2010    o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu ZRUŠENA

  2/2010

o místním poplatku ze psů ZRUŠENA

  3/2010

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (včetně přílohy č.1)

  4/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (včetně přílohy č.1ZRUŠENA

  5/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šanov