Navigace

Obsah

Přírodní rezervace Karlov

Katastrální území Šanov
Výměra 5, 797 ha
Nadmořská výška 194 – 213 m
Vyhlášeno 1933

 

karlov.jpg
Přírodní rezervace, která patří mezi nejstarší na Znojemsku, se rozprostírá na svahu a následné plošině v údolí Příčního potoka. Na jihu navazuje na břehový porost rybníka Prostřední Karlov v Hrabětické plošině, 200 m severně od železniční trati Božice - Hrušovany nad Jevišovkou. Jde o zbytek přirozené doubravy a habrové javořiny obklopený rozsáhlými akátinami. Jádrem chráněného území je porost listnatých dřevin, jemuž vévodí dub letní, habr obecný a lípa malolistá. V menší míře je přítomen javor babyka a javor mléč. Stáří porostů je mezi 80 – 150 lety.


Keře zastupuje dřín jarní, brslen bradavičnatýřešetlák počistivý. V podrostu se vyskytuje řada rostlinných druhů, v jarním období je to především vzácná sněženka podsněžník vytvářející velké souvislé plochy porostu. Chráněné druhy rostlin dále reprezentuje populace sasanek hajních a lesních. Z dalších hojně zastoupených rostlin a bylin lze jmenovat následující: lipnice hajní, ostřice chlupatá, bažanka vytrvalá, tolita lékařská, řimbaba chocholičnatá, áron karpatský, orsej jarní, jaterník trojlaločný, konvalinka vonná, lilie zlatohlávek.

Na dně údolí porost přechází do bažinné olšiny s dominantní olší lepkavouostřicí ostrou. Z nižších rostlin se vykytují hlavně mechyjátrovky.

Na místní porost je vázána řada živočišných druhů, z brouků je to např. vzácný roháč obecnýkrajník hnědý, dále střevlík hajní, ojediněle zlatohlávci. Z plazů zde žije slepýš křehký, z ptáků žluva hajní, lejsek bělokrkýstrakapoud prostřední.

Územím je vedena naučná stezka „Údolím lásky“ zpřístupněná veřejnosti v roce 2008.

(Zdroj: Chráněná území ČR, svazek IX. Brněnsko, okres Znojmo; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007)