Navigace

Obsah

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EVROPSKÉ UNIE a MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ:

 

ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI ZŠ ŠANOV

Obec Šanov realizuje v letech 2015 - 2018 projekt s názvem "Rozšíření mateřské školy při ZŠ Šanov", jehož cílem je zvýšení kapacity zařízení (rekonstrukce a rozšíření MŠ), které zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání dětí v předškolním věku a tím zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Současná mateřská škola v Šanově v podobě, ve které se nyní nachází a jejímž zřizovatelem je Obec Šanov, pochází ze 70. let minulého století. Jedná se o nevyhovující vlhkou budovu, jejíž části jsou v havarijním stavu. V rámci projektu dojde k rekonstrukci a modernizaci stávajícího objektu mateřské školky a jejímu rozšíření, budova bude dále vybavena novým nábytkem a dalšími potřebami, vytvořena bude rovněž moderní soběstačná kuchyně. Projekt je spolufinancován z EU prostřednictvím IROP.