Obec Šanov
Šanov

O nás

Obec Šanov leží zhruba 36 km od města Znojma.
Patří mezi nejstarší obce Znojemska. Je uvedena již v listině knížete Břetislava údajně z roku 1046 jako majetek staroboleslavské kapituly.
I když jde o falzum, vyhotovené až ve dvanáctém století, nelze starobylosti Šanova pochybovat. Ves je uvedena též v listině, datované historky do let 1131 nebo 1141, jako majetek znojemského kostela.

Cyklovýlety s průvodcem

Cyklovýlety s programem a průvodcem v roce 2010

Okolí Šanova (bližší i širší) má spoustu zajímavostí, především přírodních. Přírodní rezervaci Karlov patrně znáte. Ale víte třeba o 200 let starém vrbovém háji u obce Jevišovka, o novém biotopu v Božicích nebo o litobratřických rybnících? Využili jste výhod „australského moře“ v božickém Relaxu? Projížděli jste se na koni vinicemi? A to je jen malý výčet toho, co máme skryto „pod svícnem“, kde bývá, jak říká jedno stále aktuální přísloví, velká tma.
 
Aby se nám „rozsvítilo“, připravili jsme na tento rok jak pro šanovské, tak pro všechny zájemce o turistiku a cykloturistiku především několik cyklovýletů s průvodcem, obohacených o zajímavý program. Na kole proto, poněvadž máme to štěstí, že je náš dříve zapomenutý region křižovatkou těch nejvýznamnějších cyklostezek a cyklotras a stále vznikajících nových, zajímavých tras, jako je např. přeshraniční cyklostezka „Ahoj sousede (Hallo Nachbar)“, nebo cyklostezka vedoucí k soutoku řek Dyje a Jevišovky.
 
Předností Šanova je i existence Sportcentra s patřičným zázemím pro sport, turistiku a cykloturistiku, včetně penzionu, kde se mohou ubytovat přespolní hosté, mezi nimiž mohou být i vaši přátelé a známí, které pozvete na společné poznávání Šanovska a Hrušovanska. Výhodou je to, že většina výletů je naplánována na svátky a dny volna (víkendy, převážně soboty).

 

 • 24. 4. - „Pozor, přes cestujde krokodýl“ - Návštěva krokodýlí farmy a koupání v bazénu se slanou vodou - Petr Blecha: 602 508 548
   
 • 8. 5. - „Otvírání Hraběcí studánky“ - 2. ročník jarní slavnosti s cyklovýletem - Jaroslav Janík: 736 541 185
   
 • 19. 6. - „Na šibenici s ním!“ - Vyjížďka po nové česko – rakouské cyklostezce „Ahoj, sousede (Hallo Nachabr)“, která vede přes Šibeniční vrch (Galgenberg) - Jitka Jirků: 776 771 689
   
 • 5. 7. - „Jdi do háje“ - Po nové cyklostezce „K soutoku“ s procházkou vrbovým hájem - Radek Vrška: 607 109 099
   
 • 21. 8. - „Království za koně“ - Projížďka na koních vinicemi a vinohrady Petr Škarek: 602 779 371
   
 • 28. 9. - „Fanošu, že nezíš teho skokana?“ - Na kole k rybníkům, řekám a potokům v našem regionu - Karel Chmelíř: 732 541 244
   
 • 28. 10. - „Alles gute“ - Památky a zajímavosti ve městě Laa an der Thaya; pro zájemce relaxační pobyt v lázeňském komplexu -  Radek Čermák: 606 334 657

Trasa a program cyklovýletů

Start a cíl všech cyklovýletů je v určený termín v 8.00 hod. u Sportcentra v Šanově. Návrat je plánován v odpoledních hodinách (do 16.00 hod.). Cyklovýlety jsou vhodné i pro rodiny s dětmi,  zastávkám, které obohatí program cyklovýletů. Za náplň programu odpovídá průvodce: bližší informace a další upřesnění týkající se např. možností občerstvení, ceny za vstupy, přesun termínu z důvodu nepřízně počasí apod., budou vždy v předstihu zveřejněny na internetové prezentaci www.sanov.cz, popř. vám je zodpoví přímo průvodce.

„Pozor, přes cestu jde krokodýl“

Datum, čas:     24. 4. 2010
Průvodce:       Petr Blecha
Počet km:       30 km

Trasa:
Šanov – karlovská alej – Velký Karlov - Božice – Břežany – Pravice – Emin zámek – Nový Dvůr – Šanov

Program:
Velký Karlov: návštěva Krokodýlí farmy
Božice: Sportovní a rehabilitační centrum RELAX (bazén se slanou vodou, vířivka se slanou vodou)

Nezapomeň: vzít s sebou peníze na poplatky za vstupy (krokodýlí farma, koupání)

 
„Otvírání Hraběcí studánky“

Datum, čas:     8. 5. 2010, 10.00 – 15.00 hod.
Průvodce:       Jaroslav Janík
Počet km:       20 km
 
Trasa: Šanov –Nový Dvůr – Emin zámek Muchova cyklostezka (podél řeky Jevišovky) – Přírodní rezervace Karlov Hraběcí studánka – osada Karlov – karlovská alej – Šanov
 
Program: viz program Otvírání Hraběcí studánky 2010 (Šanovské listy č. 1/2010)
 

„Na šibenici s ním!“

Datum, čas:     19. 6. 2010 
Průvodce:       Jitka Jirků
Počet km:       50 km
 
Trasa: Šanov – Hrabětice – Greenway (Praha – Vídeň) – Jevišovka – Nový Přerov –
Wildendürnbach - Laa a/T – Hevlín – Hrabětice – Šanov
 
Program: Projížďka po přeshraniční cyklostezce Ahoj, sousede! (Hallo Nachbar!) vedoucí z Hevlína přes Jevišovku, Nový Přerov, Wildendürnbach, Laa a/T, zpět do Hevlína. Cyklostezka vede převážně nenáročným rovinatým terénem téměř nedotčenou přírodou a je protkána místními zajímavostmi, např. na rakouské straně kopec Galgenberg (Šibeniční vrch) posetý malebnými vinnými sklípky, s jedinečnou vyhlídkou na okolní krajinu v okolí obce Wildendürnbach.
 
Nezapomeň: vzít s sebou platné osobní doklady
 

„Jdi do háje“

Datum, čas:     5. 7. 2010 
Průvodce:       Radek Vrška
Počet km:       33 km
 
Trasa: Šanov – Hrabětice – Greenway (Praha – Vídeň) – Jevišovka – cyklostezka K soutokusměr Drnholec – silnice 414 (směr Hrušovany nad Jevišovkou) - cyklostezka K soutoku směr obec Jevišovka – vrbový háj – Jevišovka - Greenway (Praha – Vídeň) - Hrabětice – Šanov
 
Program:
Motivační místa na cyklostezce „K soutoku“ v obci Jevišovka:

Vrbový háj: Dominantou vrbového háje (biotopu na rozloze10 ha), vysazeného v 16. století v nivě řeky Jevišovky chorvatskými obyvateli stejnojmenné obce, je vrba hlavatá. Díky své regenerační schopnosti a vitalitě byla pro původní osazenstvo stálým zdrojem dřeva a stavebního materiálu. Procházka či projížďka na kole tímto hájkem poskytne návštěvníkovi setkání s prastarými vrbami neuvěřitelných rozměrů a tvarů.
 
Chorvatské domy
Historie usídlení Chorvatů (Charvatů) na českém území se odvíjí již od konce 16. století, kdy do českých zemích přišli Chorvaté prchající z Balkánu před expanzí Osmánské říše. Také obec Jevišovka byla v této době osídlena Chorvaty, kteří zde žili svým obvyklým způsobem života až do konce druhé světové války, kdy byli z obce vysídleni. Jejich původní lidovou architekturu s bohatou štukovou výzdobou můžeme obdivovat na několika dochovaných domech.
 
Soutok Dyje a Jevišovky
Řeky Jevišovka a Dyje se potkávají v bezprostřední blízkosti obce Jevišovka, soutok se nachází v nadmořské výšce 171 metrů. Dyje je zde široká 20 – 25 m, přitéká sem od jihu, řeka Jevišovka od jihozápadu. Spojené vody pokračují severovýchodně přímým řečištěm, vstříc řece Moravě.
 

„Království za koně“

Datum, čas:     21. 8. 2010 
Průvodce:       Petr Škarek
Počet km:       32 km
 
Trasa: Šanov – Hrabětice – Greenway (Praha – Vídeň) – Jevišovka – Nový Přerov –
Moravská vinná stezka – Novosedly – Drnholec – cyklostezka K soutoku – Jevišovka - Greenway (Praha – Vídeň) – Hrabětice – Šanov
 
Program: Nový Přerov: Vinohradnický špacír – hodinová vyjížďka na koni vinicemi,
s úžasnými výhledy na Pálavu, Mikulov a Rakousko; další možnosti: výlet bryčkou mezi vinohrady a sklepními uličkami vinařských obcí Nový Přerov a Novosedly


„Fanošu, že nezíš teho skokana?“

Datum, čas:     28. 9. 2010 
Průvodce:       Karel Chmelíř
Počet km:       50 km
 
Trasa: Šanov – Nový Dvůr – Emin zámek Muchova cyklostezka (podél řeky Jevišovky) – Přírodní rezervace Karlov Hraběcí studánka – Božice – Břežany- Litobratřice – Drnholec - cyklostezka K soutoku – Jevišovka - Greenway (Praha – Vídeň) – Hrabětice – Šanov
 
Program: Přírodní zajímavosti na trase:
 
Přírodní rezervace Karlov se 3 rybníky na Příčním potoce

Biotop u Božic: souvislá vodní plocha o rozloze 1 ha s průměrnou hloubkou 1 až 1,5 metru a dvěma tůněmi
 
Rybník v Břežanech
 
Litobratřické rybníky: Soustava tří revitalizovaných rybníků na Litobratřickém potoce, s rozmanitou flórou a faunou, s výskytem vzácných živočichů, především vodního ptactva: rákosí zdejších rybníků skýtá úkryt např. chráněnému bukáčkovi malému. Klidné místo s možností nerušeného pozorování okolní přírody a krajiny.
 
Soutok Dyje a Jevišovky: Řeky Jevišovka a Dyje se potkávají v bezprostřední blízkosti obce Jevišovka, soutok se nachází v nadmořské výšce 171 metrů.
 
Trávní dvůr: Zachovalý několikadílný zbytek nivy Dyje mezi Hevlínem a Jevišovkou se slepými rameny, malými vodními plochami, nivními loukami a charakteristickou vegetací. Významná lokalita s výskytem vodních a mokřadních ptáků (volavka popelavá, hnízdiště motáka pochopa, husy velké, moudivláčka lučního, čápa černého a řady druhů kachen), obojživelníků a hmyzu.
 

„Alles gute“

Datum, čas:     28. 10. 2010 
Průvodce:       Radek Čermák
Počet km:       40 km
 
Trasa: Šanov – karlovská alej – Velký Karlov – Hrádek – Dyjákovice – Greenway (Praha –
Vídeň) – Hevlín – Laa an der Thaya - Greenway (Praha – Vídeň) – Hrabětice – Šanov
 
Program: Prohlídka města Laa an der Thaya (náměstí, stará radnice, městské hradby, měšťanský špitál, hrad Laa, farní sýpka), návštěva vybraného muzea (piva, kočárů, jihomoravanů).

Individuálně lze navštívit termální lázně v Laa an der Thaya: v šestihektarovém areálu se naskýtá možnost využít krytý bazén o teplotě vody 34 °C, ze kterého lze proplavat do venkovního masážního bazénu a z něj dále plavat do termálního bazénu o teplotě vody 36 °C. Bazény jsou prosvětlené, s podvodní reprodukovanou hudbou. Děti zde mohou navštívit Pohádkový dětský svět, který je oddělen od zbytku lázní také akusticky. Probíhají zde zdarma animační programy, o děti se stará místní, německy mluvící, pedagogicky vzdělaný dozor. Je zde i 90 m dlouhý tobogán.

Nezapomeň: vzít s sebou platné osobní doklady, hotovost (EUR) na vstup do muzea a reálu lázní
  

Kontakt

Sportcentrum Šanov
Komenského 358, 671 68 Šanov
Tel.: + 420 602 508 539
e-mail: info@sanov.cz